TOP

Благотворителност

 

TOP

Награден учител за принос към столичното образование

 

 

В навечерието на 24 май  Регионалното управление на образованието – София-град връчи своите годишни награди. С грамота и плакет за принос към столичното образование  бе удостоена госпожа Камелия Георгиева Савова – старши учител по математика.
TOP

НВО IV клас 2016/2017 учебна година

 

НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ – 10.00 ЧАСА

IV клас

Дата на изпита

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

10 май 2017 г.

МАТЕМАТИКА

12 май 2017 г.

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

16 май 2017 г.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

15 май 2017 г.

TOP

Ден на отворените врати

Уважаеми родители,
Заповядайте на 04.05.2017г. в нашето училище на Ден на отворените врати!

 

9459_0

Програма:

08:20 – 09:00

Открит урок по АЕ в 4 б клас –

10:10-10:50

Художествена работилница -  участват ученици от 4 б клас

11:00 – 11:30

Танцувай с мен! – танцов спектакъл

14:20 – 15:00

Открит урок по математика в 5 в клас

12:30 – 13:30

Спортни игри – турнир по бадминтон

Разходка из училището

 

TOP

76 години 102. ОУ „П. Волов“

По случай патронния празник на  нашето училището ръководството пожелава  на всички ученици никога да не губят  интереса към знанието, смело да крачат по пътя на творчеството , съзиданието и успеха.
Вярвайте в магията на доброто, любовта и красотата, защото те озаряват дните ни и ги изпълват с хармония и светлина!

 

Честит празник!

 Picture1

TOP

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

На 21.04.2017 г. (петък) 102.ОУ „П. Волов“ще отбележи своя патронен празник. Денят е неучебен за нашето училище по заповед № РД 09-1473/30.09.2016 г. на министъра на образованието и науката.

Този празничен ден  ще бъде по-различен от останалите, защото учениците и учителите са се постарали да организират дейности и инициативи по класове.

Програма за патронния празник:

08.00 ч. – Тематични екскурзии по класове – 1а, 1б, 1в, 2а, 3а, 3б, 4а, 4б, 5б, 5в, 7б

10.00ч. – Подреждане на изложба във фоайето на училището – отг. Тимка Илиева

10.30 ч. –Кръгла маса на тема „Горд съм, че съм Воловец“ – отг. Т. Димитрова, А. Велев, Мария Иванова, Алекс Вътков

10.30 ч. – Спортни мероприятия и дейности по интереси – отг. Ст. Димитров, Н. Павлова

 

Учениците трябва да се явят в училището в 10:00 часа.

TOP

Пробен изпит по математика – 12.04.2017 г.

Отговори -тук
TOP

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

05.04.2017г. в подкрепа на БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА; РКИЦ

TOP

Благотворителен концерт

 

Уважаеми родители,

 

Каним Ви на
Благотворителен концерт
 под надслов
Да обичаш, да изслушваш,
да помогнеш на човек в беда,
е ИЗБОР !
 05 април 2017 г.                           17:30 часа
Голям театрален салон  на Руския културно-информационен център
ул. Шипка № 36

Събраните средства ще бъдат дарени за БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

TOP

Прием в първи клас за учебната 2017/2018г

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За учебната 2017/2018г. ще се приемат  3 паралелки по 22 ученици.

Съгласно учебния план на училището в І клас се изучава руски език или английски език   1 час  седмично под формата на избираем или факултативен учебен предмет.

II. КРИТЕРИИ И ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018г.

Класирането ще се прилага съгласно критерии, утвърдени от СОС  с Решение № 83 ,  и допълнителни критерии, утвърдени с решение на Педагогическия съвет на 102 ОУ „П. Волов“  и съгласувани с Обществения съвет към училището

Критерии

В първи клас  в училището се приемат ученици, които отговарят на следните критерии, със съответните точки, както следва:

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия – 43 т.Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии./вж. картата/ Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.Лична карта на един от родителите.
2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община – 30 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.Лична карта  на един от родителите.
3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община – 29 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.Лична карта  на един от родителите.
4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище – 28 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община – 20 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
   Забележка: При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.
6. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 т. Удостоверява се от училището по системата АДМИН.
7. Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия – 10 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
8. Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището – 8 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
  Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
9. Дете с двама починали родители – 22 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.
10. Дете с един починал родител – 20 т. Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.
11. Дете с трайни увреждания над 50 % – 20 т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК.
12. Дете от многодетно семейство – 20 т. Удостоверение за раждане на децата.
13. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т. Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „ Социално подпомагане“.
  В. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
14. Дете, което се обучава в детска градина в административния район  90 ОДЗ, 15 ОДЗ, 171 ОДЗ, 38 ОДЗ

  1. Детската градина е в административния район „Надежда“ и настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия- 5 т.
  2. Детската градина е в административния район „Надежда“ и настоящ адрес на родителя/ настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община – 3 т.
  3. Детската градина е в административния район „Надежда“ и  настоящ адрес на родителя/ настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община – 1 т.
Удостоверение за завършена подготвителна група в съответната детска градина.
15. Родител/настойник/ роднина, работещ в сферата на образованието-5 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
  Забележка: Допълнителните критерии са приети на Педагогически съвет , проведен на 23.02.2017г.,  и съгласувани с Обществения съвет на училището.

СХЕМА ЗА ОБХВАТА НА РАЙОНА НА УЧИЛИЩАТА ОТ РАЙОН „НАДЕЖДА“

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

СРОК ДЕЙНОСТ
30 .03.2017г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
От 18.04.2017гДо 19.05.2017г. Подаване на заявления по образец от родителите за участие в първо класиране.
02.06.2017г 17.00 часа Обявяване на списъците за първо класиране.
От 05.06.2017г. до 07.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от първо класиране.
 08.06.2017г. 17.00 ч. Обявяване на свободните места за второ класиране.
От 09.06.2017г до 12.06.2017г. вкл. Попълване на свободните места от второ класиране
13.06.2017 г. 17.00 ч. Обявяване на списъците от второ класиране.
От 14.06.2017г. до 15.06.2017 г. вкл. Записване на ученици от второ класиране.
16.06.2017 г.  17.00 ч. Обявяване на свободните места на трето класиране.
От 19.06. 2017г до 14.09.2017 г Попълване на свободните места.

 

  1. Необходими документи:
  2. Заявление за прием в първи клас / по образец/
  3. Заявление за посещение на ПИГ / по образец/
  4. Заявление за избор на спортни дейности – при записване
  5. Декларация за предоставяне на лични данни – при подаването на заявлението длъжностното лице, което приема документите, сверява посочените от родителя данни от акт за раждане и го връща.
  6. Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група – при записване
  7. Здравно-профилактична карта – в началото на учебната година